اخبار

1397/02/25
همایش بین المللی علوم اعصاب به اطلاع می رساند هزینه های شرکت در کنگره و تاریخ های مهم به شرح ذیل می باشد


 همایش بین المللی علوم اعصاب به اطلاع می رساند هزینه های شرکت در کنگره و تاریخ های مهم به شرح ذیل می باشد
هزینه شرکت در کنگره
 => هزینه شرکت در کنگره بین المللی علوم اعصاب :
ثبت نام زودهنگام تا اول مرداد 1397: 200 هزار تومان
ثبت نام دیرهنگام تا 1 مهرماه 1397: 300 هزار تومان
هزینه کنگره شامل چه خدماتی خواهد بود؟
 هزینه کنگره در برگیرنده همه این خدمات خواهد بود:
1- هزینه امتیاز بازآموزی و صدور گواهی الکترونیکی شرکت در کنگره
2- هزینه صرف نهار در طول سه روز کنگره 
3- پذیرایی در طول سه روز کنگره

تاریخ های مهم:
اول مرداد 1397: پایان ثبت نام زودهنگام
اول مهر 1397: پایان مهلت ثبت نام 
2 آبان 1397 : شروع همایش

1395/03/25
وب سایت کنگره بین المللی علوم اعصاب شروع به کار کرد.


وب سایت کنگره بین المللی علوم اعصاب شروع به کار کرد. از این پس می توانید با مراجعه به این وبسایت از وقایع و رویداد های این وب سایت مطلع شوید.
http://inf2018@sums.ac.ir

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر