برنامه همایش

صفحه اصلی > برنامه همایش

 

همایش بین المللی علوم اعصاب

نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغز  (2- 4 آبان 1397)

روز اول (2/7/97)

 ساعت

عنوان

08:30 – 09:30

 

مراسم افتتاحیه

 

09:30 – 10:30

سخنرانی کلیدی (پروفسور حسین استکی):

ساختار آگاهی در مغز انسان

10:30 – 11:00

پذیرایی

11:00 – 11:30

نقشه شناختی مغز/ دکتر علی اسدالهی

11:30 – 12:00

نقشه شناختی مغز/ دکتر بهنام جامعی

12:00 – 12:30

علوم اعصاب محاسباتی/ دکتر علیرضا ولی زاده

12:30 – 13:00

علوم اعصاب محاسباتی/ دکتر پیمان ستوده

13:00 – 14:00

ناهار و نماز

14:00 – 14:45

سخنرانی کلیدی (پروفسور امید شعاعی):

سیستمهای تحریک عمقی مغز

15:15-  14:45

الکتروفیزیولوژی / دکتر علی اکبر اسدی پویا

15:15 – 15:45

الکتروفیزیولوژی / دکتر سینا صالحی

15:45 – 16:00

الکتروفیزیولوژی /  امیر نوروزپور

 16:00– 16:15

الکتروفیزیولوژی /  راحله ملاجانی

16:15– 16:30

پرسش و پاسخ با اعضای پنل )رئیس پنل دکتر علی اکبر اسدی پویا)

 

 

 

 

 

 

روز دوم (3/7/97)

ساعت

عنوان

08:30 – 09:00

پروتز سیستم عصبی و توانبخشی عصبی/ دکتر سینا صالحی

09:00 – 09:20

پروتز سیستم عصبی و توانبخشی عصبی /  زهرا خردمند سعدی

09:20 – 10:00

علوم اعصاب محاسباتی/ دکتر کامران کاظمی

10:00 – 10:30

پذیرایی

10:30 – 11:15

سخنرانی کلیدی (پروفسور استیو پاتر):

چشم انداز ایمپلت های سیستم عصبی، سیستمهای هیبریدی موجود زنده-سخت افزار

11:15 – 12:15

 

میز گرد اخلاق حرفه ای و آموزش در علوم اعصاب

دکتر تابعی، دکتر جغتایی، دکتر جامعی، دکتر فرخی
(رئیس میز گرد - پروفسور مجیدرضا فرخی)

 

12:15 – 13:00

سخنرانی کلیدی (دکتر اردلان اعرابی):

منبع یابی و ارتباط عملکردی در داده های الکتروانسفالوگرافی در حال استراحت

13:00 – 14:00

ناهار و نماز

14:00 – 14:30

پروتز سیستم عصبی و توانبخشی عصبی / دکتر سامان رسائی

15:00-  14:30

پروتز سیستم عصبی و توانبخشی عصبی / دکتر احمد سلطانی

15:00 – 15:15

پروتز سیستم عصبی و توانبخشی عصبی / مهرناز معطری

15:15 – 15:30

پروتز سیستم عصبی و توانبخشی عصبی / الناز عزیزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز سوم (4/7/97)

ساعت

عنوان

09:00 – 10:00

 سخنرانی کلیدی (دکتر امین تمدن):

تصویر برداری 3 بعدی از شبکه های نورونی، روشی برای کانکتومیکس مغز

10:00 – 10:30

پذیرایی

10:30 – 10:45

روانشناسی شناختی / مینو شربافشاعه

10:45 – 11:00

روانشناسی شناختی / ملیحه لوطی باشیان

11:00 – 11:15

روانشناسی شناختی / بهزاد نصیرپور

11:15 – 11:30

روانشناسی شناختی / فاطمه سلمانی

11:30 – 11:45

روانشناسی شناختی / پریسا یارمحمدی سلمانی

12:00 – 12:30

پرسش و پاسخ با اعضای پنل (رئیس پنل دکتر آرش مانی)