اسپانسرینگ

صفحه اصلی > اسپانسرینگ

 

غرفه های معمولی

متراژ غرفه (مترمربع)

هزینه غرفه بندی (در مجموع هر غرفه)(تومان)  

هزینه صندلی به ازای 4 صندلی (تومان)

هزینه میز (1 میز) (تومان)

هزینه پیشنهادی (حداقل و حداکثر هر غرفه) (تومان)

20

300000

80000

20000

7000000-10000000

10

150000

80000

20000

5000000-7000000

غرفه های VIP

9

برعهده خود شرکت بر اساس نوع پیشنهادی

80000

20000

12000000-15000000